Ο καρκίνος του στόματος εξακολουθεί να αποτελεί μια ιδιαιτέρως θανατηφόρα

και πολύ  επιθετική νόσο και είναι ένας από τους πλέον παραμορφωτικούς

καρκίνους. Περιλαμβάνει καρκίνους των χειλέων, της γλώσσας και της στοματικής

κοιλότητας. 

Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες

επιβίωσης έως και 90%.

Ο καρκίνος του στόματος  μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο

της ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας˙ ωστόσο, οι πιθανότητες εμφάνισής του

αυξάνονται καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή ανωμαλίες στο στόμα (χείλη, γλώσσα και μάγουλα)

θα πρέπει να εξετάζονται από τον οδοντίατρο. Κατά κανόνα, αλλοιώσεις που

επιμένουν επί 2 εβδομάδες θα πρέπει να εξετάζονται το συντομότερο δυνατό « ο

χρόνος μπορεί να δουλέψει υπέρ σας αλλά μπορεί και εναντίον σας

Η εμφάνιση του κινδύνου του καρκίνου του στόματος αυξάνει με τους

ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

- Χρήση οποιασδήποτε μορφής καπνού

- Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

- Άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής (π.χ. HPV,  υπερβολική έκθεση στον ήλιο)

- Μολύνσεις του στόματος

- Κακή στοματική υγεία και υγιεινή

- Ηλικία

Κατά συνέπεια, οι επισκέψεις στον οδοντίατρο σε τακτική βάση (1-2 φορές το

χρόνο), η διακοπή του καπνίσματος, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, ο

υγιεινός τρόπος ζωής  (συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού για τον HPV) και η

διατήρηση καλής στοματικής υγείας και υγιεινής είναι ζωτικής σημασίας στην

πρόληψη κατά του καρκίνου του στόματος.