ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ   ΤΟΥ   ΟΣΔ    ΓΙΑ ΤΟ 2012
                 
                                                                             Ρόδος9/3/2013
   Αγαπητοί συνάδελφοι
 
  Το ΔΣ του ΟΣΔ  προσέρχεται στη σημερινή  Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου 
  να παρουσιάσει το έργο της τελευταίας χρονιάς με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού 
  απέναντί σας. Εργαστήκε όλη τη χρονιά εντατικά και με μεράκι.
    Οι θέσεις και οι  απόψεις όλων των μελών του ,αποτέλεσαν μια ευρεία βάση ,
πάνω στην οποία στηρίχθηκε 
όλο το έργο του. Στις 18 συνεδριάσεις που συνήλθε,
ακούστηκαν ενδιαφέρουσες   απόψεις 
  και θέσεις και όλες προς το συμφέρον του
Δωδεκανήσιου Οδοντιάτρου.
    Το έργο μας θα μπορούσα να πω ότι είχε ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ , τη δράση μας εντός
των ορίων του ΟΣΔ από την μία και τη στήριξη και προώθηση  του προγράμματος της ΕΟΟ
από την άλλη.