Ο παρακάτω περιγραφόμενος εξοπλισμός Οδοντιατρείου διατίθεται προς πώληση σε ενδιαφερόμενους συναδέλφους λόγω συνταξιοδότησης.
Τα παρακάτω είδη είναι σε πλήρη λειτουργικότητα και ορισμένα εξ αυτών καινούργια.
1) Κλίβανος αυτόκαυστος tuttnauer 2340 EK Ηλεκτρονικός
2) Προβολέας Faro
3) Ηλεκτρικός μίκτης αποτυπωτικών προσθετικής Pentamix 2
4) Συσκευή φορητή φωτοπολυμερισμού 3Μ ESPE Elipar freelight 2
5) Συσκευή υπερήχων ΕΜS Mini piezon
6) Προσωπικο τόξο UTS 3D Ivoclar Vivadent Καινουργιο!
7) Αρθρωτήρας STRATOS 100 Ivoclar Vivadent καινούργιος.
ΟΙ φωτογραφίες τους επισυνάπτονται.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τηλ. 6945150194