Ως απόφοιτος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια της νοσοκομειακής οδοντιατρικής του Α.Π.Θ , με πρακτική εμπειρία στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή κλινική της παιδοδοντίας του ΑΠΘ και σε διάφορα ιατρεία της Θεσσαλονίκης, ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια, αναζητώ εργασία, ως συνεργάτης ή ως βοηθός οδοντιάτρου. τηλέφωνο επικοινωνίας : ‎6980131117

Αναστασία Καρακελίδου