Το ΔΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, μετά και από εκκλήσεις Οδοντιατρικών Συλλόγων,
καλεί τους συναδέλφους Οδοντιάτρους να εκμεταλλευθούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 4087/2012
σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες απαιτητές οφειλές προς το ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ,
χωρίς να καταβάλλουν καμία προσαύξηση! Η πρακτική που προτείνεται από εξωθεσμικούς παράγοντες για
αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών είναι άκρως επικίνδυνη, υποκρύπτει επιπλέον οικονομικές
επιβαρύνσεις για όσους επιλέξουν να την επιλέξουν και ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ από το ΔΣ της ΕΟΟ! Τέλος, η ΕΟΟ
στηρίζει όσους Συλλόγους προγραμματίζουν κινητοποιήσεις και ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του μέτρου
της υποχρεωτικής μετάταξης των ασφαλισμένων σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά 3ετία, με την προύπόθεση
να είναι μαζικές και να μην εκθέτουν τον Κλάδο μας στην Κοινή Γνώμη! Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η έγκαιρη
αποστολή και δημοσιοποίηση στο eoo.gr, Εγκυκλίου με πλήρη ενημέρωση επί του θέματος.