Κόστος συμμετοχής : ΔΩΡΕΑΝ


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΕΘΕ ΜΟΡΙΑ 5

Χώρος διεξαγωγής: Νεστορίδειο Μέλαθρον- νέα πτέρυγα, Ρόδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ