Κόστος συμμετοχής :  30 €

               

Χώρος διεξαγωγής: Mediterranean Hotel Ρόδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ