Κόστος συμμετοχής :  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ: 
                 

Χώρος διεξαγωγής: Mediterranean Hotel Ρόδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ