Κόστος συμμετοχής :  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ: 30 €
                 

Χώρος διεξαγωγής: Mediterranean Hotel Ρόδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ