Κόστος συμμετοχής : 30 €
                                   

Χώρος διεξαγωγής: Ε.Β.Ε.Δ.

M.E.E.O. : 4  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ