Κόστος συμμετοχής : Θεωρητικο:  30 €
                                        Πρακτικό   : 50 €

Χώρος διεξαγωγής: Ε.Β.Ε.Δ.

M.E.E.O. : Θεωρητικό 5
                   Πρακτικό 6  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ