Κόστος συμμετοχής : ΔΩΡΕΑΝ

Χώρος διεξαγωγής: Ε.Β.Ε.Δ.

M.E.E.O. : ...  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ