Κόστος συμμετοχής : 20 €

Χώρος διεξαγωγής: Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

M.E.E.O. : 5,5 Μόρια  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ