Ρόδος 27/02/2019                                                                                 Αρ.Πρωτ: 3128

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητή/τέ Συνάδελφε,

         

Βάσει των άρθρων 12,13,14 και 15 του Ν.1026/80 και όπως αυτός τροποποιήθηκε συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου.

Το Δ.Σ. απεφάσισε στην  συνεδρίαση  της 23-01-2019 να ορίσει ως πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 23η Μαρτίου 2019 ημέρα Σάββατο στις 10:00 στo Ξενοδοχείο Plaza, Ιερού Λόχου 7 στη Ρόδο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται ως επαναληπτική και οριστική ημερομηνία  η 30η Μαρτίου 2019 ημέρα Σάββατο στις 10:00 Ξενοδοχείο Plaza, Ιερού Λόχου 7 στη Ρόδο.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα είναι:

 

1) Οικονομικός Απολογισμός 2018.

2) Έκθεση  Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018.

4) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2019.

5) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2018.

6) Διάφορα.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Νίκος Κ Διακογεωργίου

Παναγιώτης Μ Νικολής

ΥΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 1026/80 «Η συμμετοχή των μελών  των Οδοντιατρικών Συλλόγων στις Γενικές Συνελεύσεις είναι υποχρεωτική. Η  αδικαιολόγητος μη προσέλευσις αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως…   »