ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, η ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ» και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας προσκαλούν στην έναρξη του προγράμματος με θέμα «Προστάτευσε την Υγεία σου»,

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα

Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθυσμιακούς ελέγχους και ομιλίες, που αφορούν την πρώιμη

διάγνωση καρκίνων και λοιπών νεοπλασιών στον γενικό πληθυσμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ