Με βάση τη σύσταση της
Ο.Ε. του ΣΕΟ για τη Στοματική Υγεία, το Συμβούλιο του ΣΕΟ αποφάσισε στη διάρκεια της συνάντησής του, το Μάρτιο του 2013, να εστιάσει στο θέμα «Στοματική υγεία και καπνός» με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στοματικής Υγείας στις 12 Σεπτεμβρίου 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ