1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HITAOMS 2012
3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
     θεραπείας έγχυσης υαλουρονικού οξέως
4) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ