Νόμος 47 36/2016 Άρθο 39 παράγραφος 13

"Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης. "

 Όσοι συνάδελφοι έχουν συμπλήρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και επιθυμούν να καταβάλουν μειωμένες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην τοπική αντιπροσωπεία του ταμείου (πρωην ΤΣΑΥ) με το παρακάτω κείμενο
 
"Επικαλούμενος των διατάξεων του άρθ. 39 ,παράγραφος 13 του νόμου 4367/2016 και δοθέντος ότι έχω συμπληρώσει 40  έτη ασφάλισης στο ταμείο ΤΣΑΥ και ΕΤΑΑ , θέλω να υπαχθώ στην ως άνω διάταξη ώστε να καταβάλω το 50% των ασφαλιστικών εισφορών που μου αναλογούν και δηλώνω ότι παραιτούμαι  από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης μου."