Η ΕΟΟ, με την αίτησή της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ζητήσει την ακύρωση της με αριθμό οικ. 61502/3399/2016 υπουργικής απόφασης του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Πέραν της ως άνω κίνησης και μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση, η ΕΟΟ προτείνει σχέδιο επιφύλαξης προς τους συναδέλφους οδοντιάτρους όλης της χώρας, το οποίο κάθε συνάδελφος, εάν διαπιστώνει ότι οι εισφορές τις οποίες καλείται να καταβάλλει έχουν εσφαλμένα υπολογισθεί, θα πρέπει να υποβάλλει στον ΕΦΚΑ. Το σχέδιο της δήλωσης επιφύλαξης, το οποίο προτείνει η ΕΟΟ.

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Είναι απαραίτητο η δήλωση επιφύλαξης που θα καταθέσετε να λάβει Αριθμό Πρωτοκόλλου